Figueres obre el període per presentar al·legacions a les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2017.

Dimarts, 18 de Octubre de 2016L'Ajuntament de Figueres ha obert el període per presentar al·legacions a les Ordenances Fiscals 2017 reguladores dels impostos, les taxes i les contribucions especials que regiran a partir del dia 1 de gener del 2017. La data límit per poder presentar-les és el 25 de novembre de 2016.

El dimarts 18 d'octubre a les vuit del vespre es farà l'audiència pública al Saló de Plens de l'Ajuntament, on es presentarà la proposta d'Ordenances Fiscals per a l'exercici 2017 i en la qual podrà assistir qualsevol ciutadà per exposar i presentar les seves propostes i preguntes al regidor de Tresoreria, Rendes i Recaptació, Jordi Masquef.

Durant 30 dies hàbils, des del 14 d'octubre, tothom qui vulgui presentar al·legacions s'ha de dirigir a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) i fer-ho a través d'una instància, o bé als llocs previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Adminsitracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Consulteu les ordenances aprovaces inicialment, en aquest enllaç.