REPORTATGE FOTOGRÀFIC 1: CONCURS EMPORDONESES

Dilluns, 23 de Març de 2015Característiques del Concurs:

  1. L’aparador haurà de romandre exposat del 9 al 28 de març del 2015, ambdós inclosos.
  2. Durant aquestes dates el jurat farà una única visita a cada establiment, en qualsevol dels dies inclosos dins d’aquest període. La visita no serà prèviament concertada. Les condicions en què es trobi l’aparador en el moment de la visita seran les que el jurat prendrà en consideració a l’hora d’aplicar els criteris de valoració.

Característiques del premis:

  1. Els premis consisteixen en:
  • Xec Regal de 150€ al millor aparador.
  • Xec Regal de 100€ al segon millor aparador.
  • Xec Regal de 50€ al tercer millor aparador.

 

  1. Qualsevol dels Xecs Regal lliurats només es podran consumir en establiments adherits a Comerç Figueres Associació.

Moltes Gràcies a tots els participants i sort.