Canvi de sentit al carrer Sant Roc de Figueres.

Divendres, 4 de Novembre de 2016


Finalitzades les obres de la primera fase del traçat per a vianants entre la Plaça El·líptica i la plaça de l'Escorxador, es procedeix al canvi de sentit del carrer Sant Roc de Figueres.

En concret es procedeix a aquest canvi de sentit durant el novembre 2016, per tal de millorar la mobilitat de la plaça Tarradellas i facilitar la fluïdesa del trànsit durant les obres de millora de la vorera del carrer Monturiol.