Obres al carrer Peralada de Figueres II

Divendres, 4 de Novembre de 2016


Dilluns 10 d’octubre es van iniciar els treballs de reparació i reposició del paviment del carrer Peralada, entre la plaça de l’Ajuntament i el carrer dels Tints, que es trobaven en mal estat. Ara, es reprenen les obres de reposició del paviment malmès del carrer, entre el carrer Tints i el carrer Germanes Massanet.

Concretament dilluns 7 de novembre 2016, es reprenen aquestes obres de reposició del paviment malmès del carrer, entre el carrer Tints i el carrer Germanes Massanet. Les obres tindran una durada de 15 dies més 7 dies d'enfortiment dels materials i s'executaran per part de la Brigada d'Obres de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Figueres, i l'empresa promotora de l'obra que s'ha realitzat en aquest tram de carrer.

Per aquest motiu, el carrer romandrà tancat al transit de vehicles entre el 7 i el 25 de novembre assegurant sempre l'accés per a vianants als comerços i portals.

Aquests treballs de reparació i reposició del paviment malmès es realitzaran per fases a tot el carrer Peralada fins a arribar a la cruïlla amb el carrer Ample.