CONCURS D'APARADORS FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC

Dimecres, 27 de Gener de 2016


Des de Comerç Figueres Associació i en col·laboració amb la V edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres s’organitzarà la quarta edició del concurs d’aparadors comercials. Comerç Figueres Associació i l’organització del Festival, Circus Arts Foundation, volen fomentar que els establiments comercials de la ciutat participin i s’integrin en aquest Festival decorant els aparadors amb gran creativitat i imaginació i per aquest motiu es premiarà aquest esforç i dedicació dels participants amb premis importants.

Participeu i a aconseguiu importants premis. Podeu trobar les bases a continuació:

BASES DEL CONCURS D’APARADORS COMERCIALS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC ELEFANT D’OR CIUTAT DE FIGUERES 2016

Des de Comerç Figueres Associació i en col·laboració amb la V edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres s’organitzarà la quarta edició del concurs d’aparadors comercials. Comerç Figueres Associació i l’organització del Festival, Circus Arts Foundation, volen fomentar que els establiments comercials de la ciutat participin i s’integrin en aquest Festival decorant els aparadors amb gran creativitat i imaginació i per aquest motiu es premiarà aquest esforç i dedicació dels participants amb premis importants.

Base 1. Objecte:

 1. Aquestes bases regulen el Concurs d’aparadors comercials del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Figueres 2016, que té per objecte premiar la decoració dels establiments comercials de la ciutat amb motiu de la 5a edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, que se celebrarà a la ciutat del 25 al 29 de febrer del 2016.

Base 2. Participants i inscripció:

 1. Poden presentar-se al concurs totes les persones físiques i jurídiques titulars dels establiments comercials de la ciutat de Figueres i adherits a l’entitat.
 2. La inscripció és gratuïta per a tothom.
 3. La participació al concurs es formalitzarà mitjançant una trucada o correu electrònic a Comerç Figueres Associació. Telf. 972 502 249 / 671 708 441 o gerencia@figueresshop.com .
 4. El termini per formalitzar la inscripció serà el 12 de febrer del 2016.
 5. Comerç Figueres Associació facilitarà als inscrits materials promocionals del festival i  un distintiu (pòster, adhesiu...)  que els identificarà com a participants. Aquest distintiu caldrà col·locar-lo en un lloc visible durant el període de participació.

Base 3. Exhibició de l’aparador:

 1. L’aparador haurà de romandre exposat del 19 al 29 de febrer del 2016, ambdós inclosos.
 2. Del 19 al 24 de febrer del 2016, el jurat farà una única visita a cada establiment, en qualsevol dels dies inclosos dins d’aquest període. La visita no serà prèviament concertada. Les condicions en què es trobi l’aparador en el moment de la visita seran les que el jurat prendrà en consideració a l’hora d’aplicar els criteris de valoració.

Base 4. Característiques del premis:

 1. Els premis consisteixen en:
 • Xec Regal de 200€ al millor aparador + 4 entrades VIP per al Festival*.
 • Xec Regal de 150€ al segon millor aparador + 4 entrades Butaca Or del Festival*.
 • Xec Regal de 100€ al tercer millor aparador + 4 entrades Butaca Plata del Festival*.

*A escollir entre les sessions de dijous (20.30h), divendres (17.30h o 21h).

 1. Qualsevol dels Xecs Regal lliurats només es podran consumir en establiments adherits a Comerç Figueres Associació.
 2. El pagament del premi es farà un cop hagin pactat les tres parts; Comerç Figueres Associació, aparadors guanyadors i establiments seleccionats pel consum dels Xecs Regal.
 3. Es donarà visibilitat i es farà publicitat dels premiats en els diferents canals de comunicació de l’Associació i del propi Festival (web, xarxes socials, premsa escrita...).

Base 5. Criteris de valoració:

 1. Els criteris de valoració seran (de 0 a 5 punts):
 • L’originalitat
 • La qualitat artística
 • El grau de vinculació amb la temàtica del Circ
 • La il·luminació
 • La utilització de materials reciclats o reciclables, autòctons...

Base 6. Jurat i veredicte:

 1. El jurat estarà compost per:
 • Un/a representant de Circus Arts Foundation, organitzador del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres.
 • Un/a representant de Comerç Figueres Associació.
 • Un/a representant de la cultura figuerenca i/o empordanesa, que exercirà les funcions de secretària.
 • Un/a tècnic/a d’aparadorisme.
 1. El veredicte es farà públic el dia 25 de febrer del 2016 coincidint amb la inauguració del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Figueres.
 2. El veredicte és vinculant i inapel·lable.
 3. El jurat es reserva el dret de no atorgar algun dels tres premis, així com la facultat de resoldre qualsevol imprevist.

La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació d’aquestes bases i del veredicte del jurat.