Afectacions previstes per les obres a la Plaça del Sol

Dijous, 20 de Octubre de 2016


Dimecres 19 d'octubre va tenir lloc la reunió explicatòria sobre les obres del nou giratori de la Plaça Sol de Figueres, que tenen una durada prevista de 7 mesos a comptar des del seu inici el dimecres 26 d'octubre 2016.

La puntualitat prevista d'aquestes fases tot seguint l'extracte del pla d'obres que s'ha lliurat és el següent:

  • FASE 1: En aquesta fase es mantindrà la circulació de les carreteres N-260 i N-II encara que amb la calçada restringida i en el cas de l'última únicament es permetrà un carril per sentit de circulació. Es realitzaran les obres del centre de la glorieta i del carrer Manuel de Falla. Aquesta última estarà tallada a la circulació amb pas exclusiu per a veïns i el tràfic es desviarà per altres carrers de l'entramat urbà. Es realitzarà la demolició del ferm existent i la capa de llambordes, s'estendran les capes de formigó del paviment. Tanmateix, es demolirà la vorera existent en el marge esquerre de la N-II i el carrer Manuel de Falla. En aquest carrer serà necessari disposar sentit bidireccional per permetre l'accés a aquells usuaris que no podran accedir des de la N-II. Durada prevista d'aquesta fase, dos mesos.

 

  • FASE 2: En la fase 2 es desviarà la circulació de la N-II per la calçada realitzada en la fase anterior envoltant la illeta central per la seva banda esquerra i mantenint un carril per sentit de circulació. Se seguirà l'alineació de la nova vorera construïda en la fase anterior. La circulació de l'N-260 quedarà limitada al carril de sortida de la glorieta construït en la fase anterior i es restablirà la circulació per al sentit tallat mitjançant els carrers del Poeta Marquina i pel carrer Manuel de Falla sobre la calçada definitiva. En aquesta fase quedarà restringit l'accés als carrers dels Rodes, Lasauca i Tortellà. Durant aquesta fase es construirà la vorera dreta de la N-II així com la vorera de l'N-260. Durada prevista d'aquesta fase, dos mesos.

 

  • FASE 3: En la fase 3 la circulació del tràfic es manté pràcticament com en la fase anterior excepte el primer tram de la N-II en la qual es desviarà el tràfic a la part de calçada ja construïda amb la finalitat d'acabar els superposaments de calçada. Durant aquesta fase es mantindrà la restricció d'accés als carrers dels Rodes, Lasauca i Tortellà. Durada prevista d'aquesta fase, dos mesos.
  • FASE 4: Durant la fase 4 es procedirà a l'extensió de la capa de rodadora en tota l'obra així com acabats de vorada i construcció de la illeta triangular del primer tram de N-II, pintat de marques viàries, instal·lació de l'enllumenat, retirada de la senyalització d'obra i col·locació de senyalització vertical definitiva. Durada prevista d'aquesta fase, un mes.

L'empresa adjudicatària ja s'ha instal·lat a l'antiga oficina de Turisme (que serà la seva seu tècnica mentre durin les obres), però l'oficina de Comerç Figueres Associació encara no disposa de cap informació sobre la seva ubicació temporal al llarg d'aquest periode d'obres. Sí podem avançar que, un cop recuperem la nostre ubicació, la oficina disposarà de millors serveis a l'associat i sereu informats dels mateixos puntualment.

Per a la vostre comoditat, podeu consultar en qualsevol moment l'extracte del Pla d'Obres de la Plaça del Sol en el següent botó "Descarregar pdf".


Descarregar PDF